สารสนเทศ

มาตรฐาน

สารสนเทศ ( Information )

  • คือ  ชุดข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล เป็นข้อมุลที่ผ่านการวิเคราะห์ คำนวน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆ ตามจุดประสงค์การใช้งาน และเหมาะสมกับการใช้งานด้านนั้นๆด้วย  การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดี อย่างเป็นระบบ และเหมาะสม ก็จะทำให้เราได้สารสนเทศที่ดีเช่นกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s